Nauczanie zdalne 09 – Co może wypływać na to jak się uczymy?

NOTKA TYTUŁEM WSTĘPU I ROZWIANIA WĄTPLIWOŚCI

 

Wiele czynników wpływa na to, jak zapamiętujemy informacje, jak się uczymy, jak korzystamy z zasobów naszego mózgu. W niniejszym poście pomijam takie elementy jak: środowisko, dobre biurko, humor, w jakim jesteśmy, i inne – bardziej może widoczne, „do ogarnięcia”, i przyziemne elementy. Skupiam się na bardziej skomplikowanych tematach, takich jak na przykład, podejście do życia, to jak rozumiemy talenty, osobowość, lub jakimi ludźmi jesteśmy w kwestii predyspozycji.

 

Chce także na wstępie zaznaczyć, że żadna z poniższych teorii nie jest jedynym wyznacznikiem tego, jacy jesteśmy, i w żadnej teorii najprawdopodobniej nie należymy do jednej kategorii. Jako ludzie, jesteśmy zlepkiem doświadczeń, przeżyć, emocji, nawyków, ciągle się rozwijamy. Dlatego owszem, poniższe teorie mogą nam wiele rzeczy uzmysłowić, pomóc nam zrozumieć siebie lub innych dokładniej, ale trzeba pamiętać, że nawet w ich obrębie możemy się zmieniać! Dlatego – znajcie je, korzystajcie z nich, ale szukajcie też znaków kiedy Wasi uczniowie się zmieniają, uczą nowych rzeczy, rozumieją świat inaczej/bardziej; rozmawiajcie z nimi, i zwracajcie uwagę na ich przeżycia.

HIERARCHIA POTRZEB

 

Ustalona przez Abrahama Maslowa hierarchia potrzeb opisuje pojęcie podstawowych potrzeb ludzkich i ich zależności i wpływ na nasze życie. Według tej teorii ludzkie potrzeby ustawione są w konkretnej hierarchii i dopiero po zaspokojeniu potrzeb z podstawowego poziomu dostajemy możliwość zadbania o te z istotniejsze, z poziomu następnego. Warto nadmienić, że piramida ta nie będzie taka sama dla każdego i nie powinna być traktowana jako święta prawda – ale warto odnieść jej koncepcję do tego, co dzieje się w życiu uczniów i czy coś z poziomów niższych nie zakłóca ich swobodnego rozwoju, radości, i nauki.

 

Poczytajcie również rozważania dotyczące wersji Maslow 2.0 (gdzie nastąpiły zmiany włączające energię, przywództwo, kreatywność, i inne do głównych grup potrzeb), oraz wersję Maslow Cyfrowy (włączającą wifi i kawę).

 

Pamiętajcie, że teoria ta jest często podważana – ale warto o niej wiedzieć, bo często możemy dzięki niej dostrzec czego brakuje niektórym uczniom do pełnego zadowolenia, i do zbudowania bezpiecznego środowiska.

STYLE UCZENIA SIĘ

 

Każdy nas słyszał o wzrokowcach, słuchowcach… Będzie więc krótko! Do dnia dzisiejszego wyodrębniono cztery główne style uczenia się: wzrokowy, słuchowy, czytajcz, i kinestetyczny (z angielskiego znany jako VARK, po kolei: visual, aural, read/write, kinesthetic). Według teorii, zaproponowanej w 1987 roku przez nowozelandzkiego profesora Neila Fleminga, każdy z nas przejawia jeden mocniejszy preferowany styl uczenia się, a każdy z nich rządzi się swoimi „prawami przyswajania informacji”. Odpowiednio:

 • Wzrokowcy lepiej zapamiętując obrazy, atrakcje wizualne, wolą oglądać.
 • Słuchowcy lepiej zapamiętują dźwięki, wolą dyskutować i słuchać.
 • Czytający lepiej zapamiętują przez słowa i tekst, wolą czytać artykuły i dzienniki.
 • Kinestetycy lepiej zapamiętują przez dotyk i ruch, wolą coś pomacać, spróbować „na żywo”.

 

Teoria stylów od została w zasadzie zdyskredytowana, ale warto pamiętać o tym, że informacje można przekazywać w różny sposób, że koniecznym wręcz jest wykorzystywać wszystkie „kanały” w procesie uczenia innych. Ale wydaje mi się, że kluczem do sukcesu jest akceptowanie wszystkich, a nie wpieranie komuś, że jest np. tylko wzrokowcem!

TEORIA INTELIGENCJI WIELORAKICH

 

Teorię te przedstawił w latach 80 profesor Howard Gardner, wyróżniając osiem podstawowych typów inteligencji:

 • logiczno-matematyczna
 • językowa
 • przyrodnicza
 • muzyczna
 • przestrzenna
 • cielesno-kinestetyczna
 • interpersonalna
 • intrapersonalna

 

Każda z nich przejawia się w inny sposób, i pozwala dostrzec świat w inny sposób. Tak jak w przypadku poprzednich teorii, nie oznacza, że mamy jedną i tyle, i koniec. Mamy pewne preferencje, ale korzystamy ze wszystkich.

 

Więcej na ten temat tutaj, ja nie będę się rozpisywać:

 

TALENTY GALLUPA

 

Instytut Gallupa przez niemal 30 lat prowadził setki wywiadów, szukając odpowiedzi na temat talentów potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w różnych rolach. Efektem jest zbiór 34 talentów! Według Instytutu każdy z nas ma pięć dominujących talentów, które zasadniczo nie zmieniają się przez całe życie – co nie znaczy, że nie możemy rozwijać lub używać innych!

 

Jeśli planujemy zajęcia dla dorosłych, znajomość talentów naszych uczniów może być ogromną pomocą w planowaniu, jaki rodzaj ćwiczeń wykorzystać, jakich aplikacji cyfrowych użyć, jak sformułować lekcję, i nawet jak rozmawiać, żeby nas słuchali.

 

Więcej o talentach Gallupa:

 

TYPY OSOBOWOŚCI MYERS-BRIGGS

 

Kwestionariusz 16 typów osobowości pozwala określić, jakie ktoś ma preferencje dotyczące kierowania ich energii i „ładowania akumulatora”, sposobu zbierania informacji i podejmowania decyzji, oraz jakie ma nastawienie do świata zewnętrznego. Oczywiście, nie są to jednak statyczne i niezmienne cechy, a raczej dynamiczne systemy rozwijający się w ciągu całego życia.

 

Wiedzę o typach osobowości możemy zastosować w podejściu do uczniów (głównie w pracy z dorosłymi, bo, aby zdefiniować swoją aktualną osobowość, należy wykonać test składający się z serii „życiowych” pytań), w rozwijaniu ich zainteresowań i w ogóle w rozmowach z nich w konkretny sposób, który może ich zmotywować i zainteresować do dalszych rozważań.

 

Więcej informacji:

 

NAWIGACJA

Strona główna: Z nauczaniem zdalnym za pan brat!