Nauczanie zdalne 11 – Metody przekazywania informacji

METODY PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

 

Metoda nauczania – dla mnie raczej metoda przekazywania informacji, bo nauczanie to dużo szersze podejście/definicja – to sposób pracy z uczniami, umożliwiający opanowanie wiedzy i umiejętności.

 

Wybór metody zależy od:

  • Specyfiki przedmiotu.
  • Dotychczasowego poziomu wiedzy uczniów i ich wieku.
  • Wyposażenia pracowni w środki dydaktyczne.
  • Stworzenia uczniom warunków samokształcenia.
  • Indywidualnych predyspozycji nauczyciela.

 

A jakie one są, dokładnie?

MATERIAŁY DODATKOWE

 

  • Kupisiewicz C. Podstawy dydaktyki ogólnej. PAOSPaństwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
  • Okoń W. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie „Żak”. 2003.
  • Półturzycki, J. Dydaktyka dla nauczycieli. Adam Marszałek, 2012.
  • Dziurzyńska-Pyrsz B et al. Specyfikacja metod prowadzenia zajęć. rtarka.ing.uni.wroc.pl. http://rtarka.ing.uni.wroc.pl/edukacja/Specyfikacja%20metod.pdf. Dostęp: 28 października 2020.